Gyn-Care.nl - Gynaecologie & Verloskunde HagaZiekenhuis, Den Haag

 

Poliklinische Operatie Kamers (POK) Locatie Sportlaan

 


Inleiding

U heeft van uw arts het advies gekregen u poliklinisch te laten opereren. In deze folder treft u algemene informatie over de gang van zaken op de poliklinische operatie­kamers.

 

De poliklinische operatiekamers zijn bedoeld voor patiënten die onder plaatselijke verdoving een (kleine) operatieve ingreep ondergaan.

 

Het voordeel van een poliklinische operatie is dat u na de behandeling weer naar huis kunt en niet in het ziekenhuis hoeft te blijven.

 

De voorbereiding

·           U mag vóór en na de ingreep gewoon eten en drinken.

·           Indien u aan het gezicht geholpen wordt, gebruik dan op de dag van de ingreep geen make-up.

·           Bij een operatie aan de hand wordt u verzocht nagellak en/of sieraden reeds thuis te verwijderen.

·           Voor uw comfort is het raadzaam om gemakkelijk zittende kleding te dragen.

·           Wanneer de gegevens op het stickervel met uw patiëntengegevens niet meer kloppen, kunt u dit laten veranderen bij de inschrijfbalie in de centrale hal van het ziekenhuis.

 

Op de afgesproken datum meldt u zich 10 minuten vóór de afgesproken tijd bij de receptie van de poliklinische OK op de
3e etage van het HagaZiekenhuis, locatie Sportlaan. Volg route 182.

 

Hierna neemt u plaats in de wachtruimte van de poliklinische OK.

 

Het kan voorkomen dat het operatieschema iets uitloopt, doordat sommige ingrepen langer duren dan verwacht. Wij vragen uw begrip hiervoor.

 

 

 

 

Een operatieassistent(e) komt u ophalen en brengt u naar de kleedruimte van een operatiekamer. Afhankelijk van waar u aan geholpen wordt, moet u zich gedeeltelijk ontkleden.

 

Niet vergeten

·           Wilt u het stickervel met uw gegevens meenemen in de kleedruimte.

·           Wanneer u overgevoelig bent voor bijvoorbeeld pleisters, jodium of bepaalde medicijnen, is het noodzakelijk dat u dit vóór de ingreep meldt.

·           Ook wanneer u medicijnen gebruikt, wordt u verzocht dit te melden. Dit geldt met nadruk voor bloedverdunnende middelen.

 

De ingreep

Op de operatiekamer neemt u plaats op de operatietafel. De arts geeft u rond de te behandelen plaats een of meer verdovingsprikje(s) in de huid.

 

Na het schoonmaken van het te opereren gebied met desinfectie-vloeistof, wordt u, om infectie te voorkomen, gedeeltelijk afgedekt met steriele doeken. Laat u zich niet afschrikken door de operatiekleding van de medewerkers. Ook hun kleding is bedoeld om u tegen infecties te beschermen.

 

Controle/nazorg

Op de poliklinische operatiekamer hoort u van de arts of de operatieassistent(e) wat u na de ingreep wel of niet mag doen. Vóór uw vertrek uit het ziekenhuis kunt u bij de afsprakenbalie van het specialisme waarbij u bent geholpen een afspraak maken voor controle en voor het eventueel verwijderen van de hechtingen. Dit hoeft niet als deze afspraak al is gemaakt bij het maken van de afspraak voor een poliklinische ingreep.

 

Een ingreep, ook al is deze klein, kan enige last geven. Het is wellicht plezierig om iemand mee te nemen die u vóór en na de ingreep bij kan staan. Wij raden u aan om na de ingreep niet zelf auto te rijden.


Verhinderd

Indien u verhinderd bent, geeft u dit zo spoedig mogelijk door.

In de operatieplanning kan hier dan rekening mee worden gehouden. U kunt zich afmelden bij het secretariaat van het specialisme waar u in behandeling bent. Het telefoonnummer hiervan kunt u vinden op uw afsprakenbrief.

 

Tot slot

Bij dringende vragen kunt u tijdens kantooruren altijd contact opnemen met het secretariaat van het specialisme waar u behandeld wordt.

 

Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de afdeling Spoedeisende Hulp, locatie Leyweg, telefoonnummer:

(070) 210 2060.

 

Afdrukken

Zoeken

Inloggen voor specialisten

Wanneer ben ik uitgerekend?

Selecteer de eerste dag van je laatste menstruatie.

U bent nu zwanger

U bent uitgerekend op

Wat is mijn BMI?

Bereken uw BMI (Body Mass Index).

(kg)
(cm)

Uw BMI is