Gyn-Care.nl - Gynaecologie & Verloskunde HagaZiekenhuis, Den Haag

Thuismonitoring zwangeren

 

Sinds 2006 is er op de afdeling verloskunde en gynaecologie de mogelijkheid tot thuismonitoring. Deze vorm van zorg is bedoelt voor zwangere vrouwen die rust moeten houden maar  bij wie wel dagelijks controles van moeder en kind gedaan moeten worden. Het voordeel van de thuismonitoring is dat de patiënt in haar eigen omgeving dezelfde behandeling krijgt als in het ziekenhuis. Er zijn  voor de thuismonitoring wel een aantal criteria waaraan de zwangere vrouw moet voldoen. Na 24 uur opname in het ziekenhuis kijkt de arts of u in aanmerking komt voor de thuismonitoring. Hier zijn een aantal criteria voor en de arts beslist. Een gespecialiseerd verpleegkundige van de afdeling verloskunde komt dagelijks de controles thuis uitvoeren. Het betekent wel dat de patiënt de rust die zij anders in het ziekenhuis voorgeschreven zou krijgen nu thuis in acht moet nemen. Het vereist van de patiënt de nodige zelfdiscipline om zich aan de voorgeschreven bedrust te houden. Huishoudelijke taken en de zorg voor eventuele kinderen moeten worden overgenomen door familie, vrienden of hulp in de huishouding.


Huisbezoek


Een keer per dag komt er een gespecialiseerd verpleegkundige bij u thuis langs en die controleert hoe het met u en uw zwangerschap gaat. Zij kan verschillende onderzoeken doen zoals bloeddruk meten, bloedafname, en een Cardio Toco Grafie (CTG). Bij terugkomst in het ziekenhuis overlegd de verpleegkundige met de arts of u thuis kunt blijven of dat de situatie zo veranderd is dat u weer opgenomen dient te worden. Iedere dinsdag is er een “terugkom dag”, dit houdt in dat iedereen die in de thuismonitoring zit 1 dag opgenomen wordt in het ziekenhuis en eventueel aanvullend onderzoek gedaan kan worden, denk bijvoorbeeld aan een echo. In de DIMI (dinsdagmiddagbespreking) worden alle zwangere vrouwen besproken en hoort u wat het plan van de gynaecoloog is omtrent uw situatie, afhankelijk daarvan kunt u weer naar huis.

 

Cardiotocogram (CTG)


Door middel van een CTG apparaat wordt er naar het hartje van de baby geluisterd. Er worden twee banden om de buik bevestigd, een voor de harttonen van de baby en een voor de eventuele weeënactiviteit. Van alle controles wordt verslag gemaakt naar de gynaecoloog. Het CTG wordt dezelfde dag door de gynaecoloog beoordeeld.

 

Ontslag


Wanneer de condities verbeterd zijn kan iemand uit de thuismonitoring ontslagen worden. De controles vinden dan weer poliklinisch plaats. De afdeling verloskunde is voor diegene die meedoen aan het project thuismonitoring 24 uur per dag bereikbaar. Bij toename van de klachten of voor het stellen van vragen kan er dus altijd overleg met de afdeling plaatsvinden. Soms zal  dan het advies gegeven worden toch naar het ziekenhuis te komen voor verder onderzoek.


Er dient in ieder geval altijd contact opgenomen te worden bij:

  • Vruchtwaterverlies
  • Bloedverlies
  • Weeënactiviteit
  • Plotseling optredende of verergerde hoofdpijnklachten
  • Pijn in maagstreek of buik
  • Verandering in het gezichtsvermogen
  • Minder kindsbewegingen voelen
  • Koorts
  • Klachten die reden geven tot ongerustheid

Afdrukken

Zoeken

Inloggen voor specialisten

Wanneer ben ik uitgerekend?

Selecteer de eerste dag van je laatste menstruatie.

U bent nu zwanger

U bent uitgerekend op

Wat is mijn BMI?

Bereken uw BMI (Body Mass Index).

(kg)
(cm)

Uw BMI is