Gyn-Care.nl - Gynaecologie & Verloskunde HagaZiekenhuis, Den Haag

Bekkenfysiotherapie

 

Een bekkenfysiotherapeut is een fysiotherapeut die gespecialiseerd is in het onderzoeken en behandelen van bekken- en bekkenbodemklachten.

 

Wat is het bekken?

Het bekken is een ring van botten onderaan de buik en rug, die aan elkaar vast zitten met gewrichtsbanden. In het bekken liggen buikorganen zoals de blaas en de darmen. En bij vrouwen de baarmoeder en bij mannen de prostaat. De bekkenbodem bestaat uit spieren waarop deze organen steunen.

 

Wat doen de bekkenbodemspieren?

De bekkenbodemspieren:

 • Geven steun aan de buikorganen
 • Sluiten de bekkenuitgang en openen die als het nodig is (bijvoorbeeld als u naar het toilet gaat)
 • Dragen bij aan de stabiliteit van het bekken

 

Wat zijn klachten van de bekkenbodemspieren?

Als de bekkenbodemspieren niet goed werken, kunt u klachten krijgen.

Voorbeelden van deze klachten zijn:

 • Ongewild verlies van urine en/of ontlasting
 • Aandrang om te plassen en/of te ontlasten die u niet kunt tegenhouden
 • Veel te vaak plassen
 • Niet goed uit kunnen plassen
 • Steeds terugkerende blaasontstekingen
 • Moeizaam kwijt kunnen van ontlasting
 • Verzakking van blaas, baarmoeder of darmen
 • Pijn in onderbuik, liezen rond de anus of geslachtsdelen
 • Seksuele problemen
 • Bekkenpijn en lage rugklachten in de periode rond zwangerschap en bevalling

 

Wat doet de bekkenfysiotherapeut?

De bekkenfysiotherapeut leert u de spieren van de bekkenbodem bewust te gebruiken door ze aan te spannen en te ontspannen. Nadat u dit heeft geleerd, is het belangrijk dat u de spieren altijd op de goede manier gebruikt. De bekkenfysiotherapeut adviseert en begeleidt u hierbij.

 

Waaruit bestaat de behandeling?

De behandeling begint met een uitgebreid vraaggesprek over uw klachten om duidelijkheid en overzicht te krijgen. U krijgt ook een lichamelijk onderzoek. Soms is een inwendig onderzoek nodig. De bekkenfysiotherapeut overlegt dit met u.

 

Behandelplan

De bekkenfysiotherapeut maakt een behandelplan voor u. Dit plan bestaat uit:

 • Voorlichting over de bekkenbodem
 • Voorlichting over uw klachten
 • De gewrichten van het bekken zo soepel mogelijk maken
 • Het leren aanspannen en ontspannen van de bekkenbodemspieren
 • Advies over houding en beweging bij toiletbezoek en het leren de 'buikdruk' op te vangen
 • Advies over hulpmiddelen
 • Algemene conditieverbetering
 • Blaastraining
 • Ademhalingsoefeningen

 

Mogelijke extra behandelingen

Myofeedback

De bekkenfysiotherapeut brengt een probe (een staafvormige elektrode) in de vagina of de anus, die wordt aangesloten op het zogenoemde myofeedbackapparaat. Dit is een hulpmiddel om u te leren de spieren bewust aan te spannen en bewust te ontspannen. Via een beeldscherm wordt de acitiviteit van de bekkenbodemspieren zichtbaar gemaakt. Deze spieren komen in actie tijdens oefeningen die u in opdracht en onder begeleiding van de therapeut uitvoert. Dit kan het aan- en ontspannen van de bekkenbodemspieren zijn. Deze behandeling is niet pijnlijk.

 

Rectale ballon

Wanneer u last heeft van obstipatie of van incontinentie voor ontlasting kan onderzoek met een rectale ballon uitkomst bieden. Hierbij wordt een lege rectale ballon in de anus gebracht en opgeblazen met behulp van een spuit. De ballon wordt gevuld met lucht of water. Dit is om de aanwezigheid van ontlasting na te bootsen. Deze behandeling kan een onaangenaam gevoel geven. De bekkenfysiotherapeut vraagt wanneer u aandrang voelt en wanneer u naar het toilet wilt gaan. Op deze manier kunt u uw toiletgang oefenen.

 

Elektrostimulatie

Elektrostimulatie wordt over het algemeen als behandelvorm gebruikt en niet als onderzoeksvorm. Wanneer u moeite heeft de bekkenbodemspieren aan te spannen, kan gekozen worden voor elektrostimulatie. De probe, die in de vagina of anus is ingebracht, geeft elektrische stroompjes af (deze zijn niet pijnlijk). Deze stroompjes zorgen ervoor dat de bekkenbodemspieren aangespannen worden. U kunt dan leren hoe het voelt als deze spieren aanspannen en u kunt proberen mee te doen met de aanspanning. Deze methode kan zowel gebruikt worden om de spierkracht te vergroten als om de spierspanning te verlagen. Hierdoor kunt u mogelijk de oefeningen beter volhouden en leert u de bekkenbodemspieren op de goede manier aan te spannen. Elektrostimulatie wordt soms ook gebruikt bij de behandeling van pijnklachten.

 

Bekkenfysiotherapie in het Bekkenbodemcentrum HagaZiekenhuis

Op het BekkenBodemCentrum werken 4 geregistreerde bekkenfysiotherapeuten: Christianne Keunen, Marlies Knottenbelt, Sabine Plokker en Odette van Zon.   

Het eerste consult bij de fysiotherapeut neemt een uur in beslag. Uw klachten worden in kaart gebracht met behulp van een uitgebreid vraaggesprek en een uitwendig onderzoek. U krijgt uitleg over uw klachten en het functioneren van de bekkenbodemspieren, gebruikmakend van platen en modellen om het geheel voor u goed inzichtelijk te maken. Een behandelplan wordt opgesteld en de bekkenfysiotherapeut geeft u dan de eerste adviezen.

  

Om een beter inzicht te krijgen van het functioneren van de bekkenbodemspieren is een inwendig onderzoek zinvol. Maar dit wordt altijd eerst vooraf met u besproken en vindt dan meestal tijdens het tweede consult plaats. De behandelingen duren een half uur en bestaan o.a. uit oefeningen van de bekkenbodemspieren, maar ook andere houding- en bewegingsspieren komen aan bod. Oefeningen t.a.v. houding, ademhaling, opvangen van buikdruk worden gegeven. Maar ook gedragsveranderingen (blaastraining) en adviezen  t.a.v. goed legen van de blaas en/of darm komen aan de orde.

  

Regelmatig vindt overleg met de artsen en/of verpleegkundigen plaats over de behandeling; de lijnen in het BekkenBodemCentrum zijn heel kort, aangezien iedereen  op een en dezelfde gang werkt. De bekkenfysiotherapeuten proberen u in een rustige en vertrouwde sfeer te begeleiden en zo veel mogelijk duidelijkheid te geven over uw klachten, over oorzaak en gevolgen, over factoren die de klachten verergeren of juist doen verminderen. Zij verlenen u daarbij de meest optimale zorg: geen standaardoefeningen en adviezen, maar juist dat wat bij u en uw klachten het beste past, een behandeling op maat.

 

Afdrukken

Zoeken

Inloggen voor specialisten

Wanneer ben ik uitgerekend?

Selecteer de eerste dag van je laatste menstruatie.

U bent nu zwanger

U bent uitgerekend op

Wat is mijn BMI?

Bereken uw BMI (Body Mass Index).

(kg)
(cm)

Uw BMI is