Gyn-Care.nl - Gynaecologie & Verloskunde HagaZiekenhuis, Den Haag

Inhoud

 

 ·   Algemeen

 ·   Vruchtbaarheidsproblemen

 ·   Onderzoeken

 ·   Behandelingen

 ·   Lifestyle

 ·   Problemen, gevoelens

 ·   Patiëntenvereniging FREYA

 ·   Overige folders  

 

 

Algemeen

 

Het uitblijven van een gewenste zwangerschap komt bij een op de zeven paren voor. Dit kan onzekerheid, verdriet en spanning met zich meebrengen. De medewerkers van het fertiliteitsteam van het HagaZiekenhuis beseffen dat het krijgen van kinderen een essentieel onderdeel is in het leven van veel paren. Samen met het paar zetten wij ons maximaal in om hun kinderwens in vervulling te laten gaan.

Er wordt een breed pakket aan behandelingsmogelijkheden geboden voor zowel vruchtbaarheidsstoornissen van de vrouw als van de man.  Wij werken nauw samen in een klein en hecht team.  Hierdoor ontstaat een goede, veilige, geborgen en persoonlijke sfeer. Tijdens de behandeling bestaat er de mogelijkheid al vanaf 8.00 uur een afspraak te maken. Uit reacties blijkt dat patiënten de opzet van onze polikliniek als zeer prettig ervaren.

 

 

 

De huisarts kan patiënten met vruchtbaarheidsproblemen rechtstreeks naar onze fertiliteitspolikliniek verwijzen. 
  
                                  

 

 

Het fertiliteitsteam bestaat uit: 
 

 

gynaecologen 
mw. dr. Q.D. Pieterse  en dr. B. Berning en dr. C.T.B.J. Waegemaekers 

fertiliteitsassistenten
mw. E. van der Eijk  en mw. R. Walma
 

 

en daarnaast;

 

sociaal psychiatrisch verpleegkundige
Mw. G. van den Boer

 

seksuoloog
Mw. drs. M. C.  Poelsma 

 

dietisten

Diëtistenpraktijk “ Essential Balance”
 
 


Vruchtbaarheidsproblemen


Van alle paren die een actieve kinderwens hebben krijgt 10 tot 15% te maken met vruchtbaarheidsproblemen. Voor veel paren betekent dit dat zij na een jaar nog niet op de natuurlijke manier zwanger zijn geraakt. Een huisarts verwijst een paar over het algemeen na een jaar door naar de polikliniek fertiliteit. Het kan ook zijn dat een vrouw een onregelmatige cyclus heeft, waardoor een zwangerschap uitblijft; in een dergelijke situatie kan al eerder naar onze polikliniek verwezen worden.
 

Folder vruchtbaarheidsstoornissen (pdf)

 

 


 
Onderzoeken


Indien u zich aanmeldt op de polikliniek fertiliteit wordt het Oriënterend Fertiliteitsonderzoek (OFO) verricht

 

Folder vruchtbaarheidsstoornissen (pdf)

OFO folder (NVOG)  

Folder Zwanger worden en zijn (NVOG)  

 

Allereerst zal er bij u en uw man een uitgebreide anamnese worden afgenomen. Wat betreft het verdere onderzoek komt het er op neer dat we gaan kijken of er bij u een eisprong optreedt. Hiervoor  zal er bloedonderzoek  worden verricht en soms zullen er frequent echo’s bij u verricht worden. Indien uw cyclus erg onregelmatig is zal er uitgebreider bloedonderzoek verricht worden.

 

Echoscopie (NVOG)

 

 

Verder zal er zaadonderzoek bij uw partner verricht worden.

 

Vruchtbaarheidsstoornissen bij mannen ( NVOG)

 

 
Om informatie te krijgen over uw eileiders zal er aanvankelijk bloedonderzoek verricht worden naar eventuele in het verleden doorgemaakte infecties. Ook kan er nog aanvullend onderzoek naar de doorgankelijkheid van de eileiders afgesproken worden.

   

Folder vruchtbaarheidsstoornissen (pdf)

 

 
Middels het oriënterend fertiliteitsonderzoek wordt een inschatting gemaakt hoe groot de kans is dat er binnen een jaar een spontane zwangerschap optreedt. Het kan zijn dat deze kans zo groot is dat er gekozen wordt een afwachtend beleid te voeren, oftewel er wordt geen actieve behandeling gestart. Meestal wordt er dan een termijn afgesproken waarin afgewacht wordt of er een spontane zwangerschap ontstaat. Indien er een relatief lage kans is op het spontaan optreden van een zwangerschap zal er een actieve behandeling worden uitgevoerd, afhankelijk van de gestelde diagnose.
 


 
Behandelingen


Op de polikliniek fertiliteit van het HagaZiekenhuis worden de volgende behandelingen uitgevoerd:

 

Ovulatie-inductie (OI):

het opwekken van een eisprong met behulp van tabletten of injecties.
Deze behandeling wordt onder andere uitgevoerd bij patiënten bekend met het Polycysteus Ovarium Syndroom (PCOS).

Eisprong ovulatie folder (pdf)

Folder PCOS

  

Intra Uteriene Inseminatie (IUI):

het inbrengen van zaadcellen in de baarmoederholte.

IUI folder

Folder IUI (NVOG)

 

In Vitro Fertilisatie (IVF):

reageerbuisbevruchting, buiten het lichaam wordt een eicel in contact gebracht met zaadcellen.

 

Folder IVF/ICSI (pdf)

 

Folder IVF (NVOG)

 

IVF-cijfers per centrum 


 

Intracytoplasmatische Sperma Injectie (ICSI):

reageerbuisbevruchting, waarbij de zaadcel in de eicel geïnjecteerd wordt.

Folder IVF/ICSI (pdf)

Folder ICSI (NVOG)

Folder vruchtbaarheidsproblemen bij mannen (NVOG)

 

 

 

Intake invriezen semen ( sperma):

in samenwerking met het LUMC kan in het HagaZiekenhuis sperma worden ingevroren indien er sprake is van vruchtbaarheidsbedreigende behandeling of operatie.

Een andere reden kan zijn wanneer het paar langere en op onregelmatige tijden bij elkaar kan zijn door werkomstandigheden.

Zie hiervoor de site van het lumc met deze link : https://www.lumc.nl/home/0001/12556/19997/81107115359185

 

  

Vruchtbaarheidsbevorderende operaties:


Adhesiolyse

Dit is een ingreep waarbij eventueel aanwezige adhesies (verklevingen) worden verwijderd.

 

 

LEO (laparoscopische electrocoagulatie van de ovaria)


Dit is een ingreep die wordt uitgevoerd bij patiënten die geen spontane eisprong hebben en waarbij het geven van hormonen (Clomid), zelfs in hogere doseringen, niet leidt tot een eisprong. De ingreep wordt onder algehele narcose uitgevoerd. U wordt opgenomen op de dagbehandeling, krijgt de ingreep en diezelfde dag mag u weer naar huis. Er wordt een kijkoperatie in de buik verricht, waarbij er bij beide eierstokken kleine gaatjes in het kapsel worden gebrand. Hierdoor verandert de hormonale balans, waardoor er een grote kans is dat u weer spontaan een eisprong krijgt.


Indien de eisprong daarna toch niet spontaan optreedt zal er weer worden gestart met Clomid of gonadotrofines (hormoonspuitjes) en is de kans dat u daar dan wel op reageert veel groter. Voordelen van deze behandeling ten opzichte van het meteen gaan behandelen met hormoonspuitjes is dat de kans op een meerling kleiner is. Een eventueel nadeel is de kleine kans op verklevingen die kunnen optreden na de ingreep.

 

Folder de laparoscopische operatie

Folder PCOS

  

Refertilisatie wordt niet door ons verricht 

  

 

Lifestyle


Overgewicht is een belangrijk gezondheidsprobleem in de westerse wereld. Van overgewicht spreekt men als iemand een Body Mass Index (BMI) van meer dan 25 heeft terwijl bij een BMI van boven de 30 van obesitas gesproken wordt. De BMI wordt berekend als het gewicht in kg gedeeld door het kwadraat van de lengte in meters. Iemand die 100 kg. weegt en een lengte heeft van 2 meter heeft dus een BMI van 100:4= 25.


Ook bij onvervulde kinderwens speelt overgewicht een belangrijke rol. Vrouwen met overgewicht hebben vaker problemen met hun cyclus. Indien er een onregelmatige cyclus bestaat is de kans op zwangerschap verminderd. Indien de menstruaties volledig wegvallen is er helemaal geen eisprong meer en is de mogelijkheid om zwanger te worden zelfs afwezig. Ook bij vrouwen met een regelmatige cyclus en overgewicht is echter bekend dat de kans op zwangerschap verminderd is. Bovendien is het zo dat als iemand met overgewicht zwanger wordt de kans op allerlei complicaties in de zwangerschap ook verhoogd is. Zo komen vaker miskraam, zwangerschapsvergiftiging en suikerziekte in de zwangerschap voor en is ook de kans op een keizersnede verhoogd.
 

 

 

Al met al is het dus van belang om te streven naar een zo gezond mogelijk gewicht. Wij realiseren ons dat dit makkelijker gezegd dan gedaan is. Veel mensen bij wie een zwangerschap uitblijft weten wel dat overgewicht niet goed is en dat ze moeten afvallen maar ze kunnen die niet zonder hulp voor elkaar krijgen.

 

 

Dit is de reden dat het fertiliteitsteam van het HagaZiekenhuis  samenwerkt met de diëtisten van de praktijk ‘ Essential Balance’  voor patiënten met onvervulde kinderwens en overgewicht. Deze diëtisten zijn gespecialiseerd in kinderwens en gewicht.   http://www.essential-balance.nl/

 

 

Indien u overgewicht heeft zullen wij u aanbieden om via de diëtiste een behandeling te volgen om af te vallen. Soms zal het zo zijn dat verdere fertiliteitsbehandeling even uitgesteld wordt omdat zo de kansen van de behandeling en de kansen op een ongecompliceerd verloop van de zwangerschap beter worden. Wij hanteren een gewichtsgrens met een BMI van 34 voor het al dan niet starten van een behandeling.

 

 

Naarmate de behandeling meer risico’s met zich meebrengt, bijvoorbeeld behandeling met IVF, is er meer reden om te streven naar een normaal gewicht voor de behandeling. Omdat we ons realiseren dat het overgewicht geen kwestie is van onwil maar vaak ook voor patiënte zelf een probleem is, proberen we dit samen met patiënte zo goed mogelijk op te lossen.

 

 

Tenslotte is het ook zo dat patiënten die overgewicht hebben en het plan hebben om in de toekomst zwanger te worden, maar zwangerschap nu nog niet nastreven, welkom zijn op ons spreekuur. Daar kunnen we u voorlichten over de risico’s van overgewicht vóór de zwangerschap en over de mogelijkheid tot behandeling van uw overgewicht.

 

 

 

Problemen, gevoelens

 

 

Zoals u waarschijnlijk begrepen of inmiddels ervaren heeft, kan het uitblijven van een zwangerschap en of een vruchtbaarheidsonderzoek tamelijk ingrijpend zijn. Het onderzoek kan bijvoorbeeld veel tijd vergen, de medische onderzoeken kunnen onprettig zijn en vaak betekent het een inbreuk op de intieme kant van uw persoonlijke leven. Bovendien weet u van tevoren niet of alle inspanningen ooit resultaten zullen hebben. Al met al een onzekere situatie. Ook de medewerkers van de afdeling beseffen dat er onprettige kanten zijn aan het onderzoek en zullen hier zoveel mogelijk rekening mee houden. Een ervaring waar veel paren in de loop van het wachten op een gewenste zwangerschap mee te maken kunnen krijgen zijn problemen in de relatie en vooral rond de seks. Vrijen op 'commando' omdat je in de vruchtbare periode bent, gaat nu eenmaal ten koste van de spontaniteit en zal daardoor soms gewoon niet lukken. Het kan zelfs aanleiding zijn voor spanningen en ruzies. Het is heel belangrijk om hier samen over te praten en manieren te zoeken om deze problemen op te lossen. Indien u dit wenst kunt u hier hulp of steun bij krijgen. Onze seksuologen hebben alle tijd en expertise om u en uw partner met dit probleem te helpen.

 

 

Daarnaast kan de reactie van de buitenwereld vervelend worden ervaren, zoals de reactie van onbegrip ("Er zijn ergere dingen in de wereld"),  goedbedoelde maar nutteloze adviezen, opdringerige nieuwsgierigheid of  jaloezie op de vrijheid die je hebt zonder kinderen.

 

 

Voor sommige paren is het daarom een steun om contact te hebben met mensen die hetzelfde doormaken. In ons land bestaat hiervoor de patiëntenvereniging Freya, Postbus 476,  6600 AL Wijchen, tel : 024 - 6451088, fax 024 - 6454605, www.Freya.nl, e-mail:. secretariaat@freya.nl .

 

 

Wanneer u steun of begeleiding zou willen bij uw problemen die te maken hebben met het uitblijven van zwangerschap en waar u zelf misschien (tijdelijk) in bent vastgelopen, kunt u een kennis maken met ons sociaal psychiatrisch verpleegkundige. Zij ondersteunt en begeleidt vele paren met vruchtbaarheidsproblemen op onze polikliniek. Samen met u wordt dan naar een oplossing voor uw problemen gezocht.

 

 Patiëntenvereniging FREYA

 

 

Sinds 1985 ondersteunt de patiëntenvereniging FREYA mensen met vruchtbaarheidsproblemen in de verschillende stadia van hun onvervulde kinderwens. Op hun site is veel informatie te vinden.
http://www.freya.nl/

 

 

 

 

Overige folders

 

 

POF ( NVOG)

 

Afdrukken

Zoeken

Inloggen voor specialisten

Wanneer ben ik uitgerekend?

Selecteer de eerste dag van je laatste menstruatie.

U bent nu zwanger

U bent uitgerekend op

Wat is mijn BMI?

Bereken uw BMI (Body Mass Index).

(kg)
(cm)

Uw BMI is