Gyn-Care.nl - Gynaecologie & Verloskunde HagaZiekenhuis, Den Haag

Prenatale diagnostiek in het HagaZiekenhuis


Sinds september 2007 worden vruchtwaterpuncties en vlokkentesten verricht in het HagaZiekenhuis, locatie Leyweg. Bij deze ingrepen zijn minimaal een doktersassistente, een echoscopist en een gynaecoloog aanwezig.

 

Prenatale diagnostiek gebeurt in het HagaZiekenhuis in nauwe samenwerking met de afdeling Verloskunde van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Het materiaal dat tijdens het onderzoek wordt verkregen, wordt geanalyseerd in het Laboratorium voor Diagnostische genoomanalyse (LDGA)in Leiden.

 

 

Afspraak 

Als u direct bent verwezen door uw verloskundige is het verstandig de gegevens van uw zwangerschap en/of verwijsbrief mee te nemen naar de afspraak, inclusief de bloedgroepgegevens. Als u al patiënt bent bij de afdeling Verloskunde van het HagaZiekenhuis, zijn deze gegevens al bekend. U kunt ook al bekend zijn als u bijvoorbeeld een intakegesprek heeft gehad op de polikliniek Gynaecologie/Verloskunde. 

 

 

Vlokkentest (chorionbiopsie) 

Vlokkentesten kunnen op 2 manieren worden gedaan. In het Hagaziekenhuis is dat de vaginale vlokkentest. Hiervoor kan het van belang zijn dat u met een relatief volle blaas op de polikliniek komt.

 

 

Vruchtwaterpunctie (amniocentese) 

In het geval van de vruchtwaterpunctie is een volle blaas niet nodig. De vruchtwaterpunctie wordt verricht via de buikwand.

 

Verdere informatie en of u in aanmerking komt voor een vruchtwaterpunctie of vlokkentest kunt u vinden onder het kopje prenatale diagnostiek.

 

Zie de uitgebreide folder prenatale diagnostiek in het HagaZiekenhuis.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Afdrukken

Zoeken

Inloggen voor specialisten

Wanneer ben ik uitgerekend?

Selecteer de eerste dag van je laatste menstruatie.

U bent nu zwanger

U bent uitgerekend op

Wat is mijn BMI?

Bereken uw BMI (Body Mass Index).

(kg)
(cm)

Uw BMI is