Gyn-Care.nl - Gynaecologie & Verloskunde HagaZiekenhuis, Den Haag

Echoscopie tijdens de zwangerschap

 

 

 

De Techniek

 

 

Echoscopie is een techniek waarmee men organen in het lichaam zichtbaar maakt. Een andere naam is ultrageluidonderzoek. Ultrageluid bestaat uit hoogfrequente golven die een transducer uitzendt. Het menselijk oor kan ze niet horen. De inwendige organen kaatsen deze geluidsgolven terug en ze worden zichtbaar op een scherm, de monitor. Er zijn twee soorten transducers. De ene maakt afbeeldingen via de buikwand; deze techniek noemt men uitwendige echoscopie. De andere is dun en langwerpig en brengt men in de vagina (schede) voor een inwendige of vaginale echo. In de verloskunde kijkt degene die het onderzoek doet naar het kind, de placenta (moederkoek) en de hoeveelheid vruchtwater.

 

 

 

 

 

 

Wanneer een echo in de zwangerschap

 

De gynaecoloog zal bij de eerste controle meestal een echo maken: inwendig via de schede, of uitwendig via de buik. Zo wordt nagegaan of de zwangerschap intact is en in de baarmoederholte zit, of de zwangerschapsduur klopt en of u geen meerling krijgt. Later in de zwangerschap bij ongeveer 11 weken bestaat de mogelijkheid indien u dit wenst een combinatietest uit te voeren naar down syndroom. Eén van de onderdelen van deze combinatietest is het uitvoeren van een echo om de nekplooi van de baby te meten. Ook bestaat de mogelijkheid bij twintig weken een structurele echo te verrichten om de foetus te controleren op lichamelijke afwijkingen. Als u overweegt prenatale screening te laten doen, heeft u voor het onderzoek een uitgebreid gesprek met uw arts. Daarnaast wordt een echo verricht als er een reden voor bestaat, zoals bijvoorbeeld bloedverlies in (het begin van) de zwangerschap, een afwijkende groei van de baarmoeder, bepalen van de localisatie van de moederkoek, een via uitwendig onderzoek moeilijk te bepalen ligging van het kind. Bij een verhoogde kans op een aangeboren afwijking wordt een uitgebreid, geavanceerd echoscopisch onderzoek verricht

 

 

 

Het onderzoek 

 

In het begin van de zwangerschap geeft men vaak de voorkeur aan een echo via de vagina. Omdat het uiteinde van de transducer op deze manier dichter bij de baarmoeder komt dan bij een uitwendige echo, ontstaat een beter beeld. Een jonge zwangerschap is dan duidelijker zichtbaar. De blaas moet bij de inwendige echo leeg zijn. Na de eerste drie maanden van de zwangerschap maakt men de echo uitwendig via de buikwand, tenzij er speciale redenen zijn om een inwendige echo te maken. Bloedverlies is medisch gezien niet bezwaarlijk voor een inwendige of uitwendige echo. In het HagaZiekenhuis wordt de echo  gemaakt door een arts-echoscopist, verloskundige, arts of (assistent-)gynaecoloog. Meestal kunt u het echo-onderzoek zelf op het beeldscherm volgen.

 

 

 

 

Risico’s van echoscopisch onderzoek

 

Men past echoscopie al meer dan vijfentwintig jaar op grote schaal toe. Tot nu toe zijn in de praktijk en uit wetenschappelijk onderzoek geen nadelige gevolgen of schadelijke effecten naar voren gekomen. Wel zijn een enkele keer effecten als minimale groeivertraging en iets meer linkshandigheid bij het kind gezien, maar echte bewijzen zijn daar niet voor. Een garantie dat onbekende ongewenste effecten nooit zullen optreden, is niet te geven. Daarom is het verstandig om voorzichtig te zijn en echoscopie niet zomaar te gebruiken omdat het ‘zo leuk’ is. Voor de zekerheid raadt men aan alleen een echo te maken als deze nuttige informatie oplevert. Pret-echo’s worden afgeraden.Een echo kan geen miskraam veroorzaken. Ook bij bloedverlies kan een vaginale echo geen kwaad. Een risico dat vaak vergeten wordt, is dat een echo wel eens onverwachte zaken aan het licht brengt.Het is dan een grote schok te horen dat uw kind mogelijk een afwijking heeft. Aan de ene kant geeft dit u de gelegenheid om u emotioneel voor te bereiden op de geboorte van een kind met een afwijking, maar aan de andere kant betekent het ook vaak veel zorgen en soms onzekerheid in de rest van de zwangerschap. Alleen bij zeer ernstige afwijkingen kan (op uw verzoek) worden overwogen de zwangerschap af te breken.Gelukkig worden de meeste kinderen zonder afwijkingen geboren. De kans dat u met zo’n onverwachte uitslag te maken krijgt, is dan ook klein. De ervaring leert dat de meeste zwangere vrouwen toch zoveel mogelijk informatie willen hebben over het bestaan van eventuele afwijkingen. Mocht u hierover niet geïnformeerd willen worden, dan is het verstandig dit voor het echoscopisch onderzoek duidelijk kenbaar te maken.

 

Afdrukken

Zoeken

Inloggen voor specialisten

Wanneer ben ik uitgerekend?

Selecteer de eerste dag van je laatste menstruatie.

U bent nu zwanger

U bent uitgerekend op

Wat is mijn BMI?

Bereken uw BMI (Body Mass Index).

(kg)
(cm)

Uw BMI is