Gyn-Care.nl - Gynaecologie & Verloskunde HagaZiekenhuis, Den Haag

Haga BekkenBodemCentrum

 

Historie 

Het initiatief voor een integraal BekkenBodemCentrum in het HagaZiekenhuis is ontstaan uit de samenwerking tussen dr. Saskia Nienhuis en dr. Pieter Venema. Doordat veel bekkenbodem problemen bij vrouwen zowel een urologische als een gynaecologische benadering behoeven is de samenwerking tussen beide specialisten een voorwaarde. Gezamenlijk hebben zij plannen gesmeed voor deze aanpak. Helaas is dr. Nienhuis op 25 september 2008 plotseling overleden.

 

Dr. Pieter Venema, bekend van zijn Poliklinisch Continentie Centrum, heeft sinds vele jaren ruime ervaring in de behandeling van incontinentie bij vrouwen. Zijn team was optimaal op elkaar ingespeeld en boekte top-resultaten. Dokter Venema werd professioneel ondersteund door een incontinentieverpleegkundige en verschillende fysiotherapeuten en een tweetal secretaresses. Dr. Venema is op 5 juli 2013 met pensioen gegaan tijdens een groots opgezet symposium over de overactieve blaas, speciaal ter ere van hem.

 

Op 12 oktober 2010 werd het BekkenBodem Centrum onder grote belangstelling officieel geopend. 

 

Huidige situatie 

In een complex met 8 behandelruimtes werken de verschillende disciplines nauw met elkaar samen. Inmiddels is Dr. Venema opgevolgd door uroloog Dr. Marieke Mensink. Bovendien is ook Dr. Frederique Ravesteyn als uroloog actief in het bekkenbodemcentrum.

 

Van gynaecologische zijde bemannen twee gynaecologen het Haga BekkenBodemCentrum, Dr.Tjeerd Huisman en Dr. André Westendorp. Beide gynaecologen zullen afwisselend op het bekkenbodem centrum aanwezig zijn.

 

Door aan de urologen en uro-gynaecologen, de bekkenbodem fysiotherapeuten en de continentie verpleegkundigen toe te voegen, kan de zorg worden geoptimaliseerd. Naast deze specialisten nemen ook de MDL-arts mevrouw dr. Bhalla, de chirurg-proctoloog dr. Boutkan en de seksuologen mevrouw dr. Poelsma en de heer Kruijver deel in het Haga BekkenBodemCentrum.

 

De uroloog en de gynaecoloog werken in twee ruimtes tegenover elkaar om wanneer nodig elkaar te hulp te schieten. De spreekuren zijn zo afgestemd dat daar ook de mogelijkheid voor is, zonder dat er wachttijden voor andere patiënten ontstaat. Door de gang over te steken is het mogelijk om in geval van complexe problemen een klacht of bevinding gezamenlijk te beoordelen. De grote winst is voor de patient, ze  hoeft niet frequent terug te komen en er zijn geen onderlinge misverstanden. Er kan direct een vervolgtraject worden afgesproken, hetzij therapeutisch hetzij diagnostisch. 

 

Behalve dat de artsen er spreekuur houden zijn er andere medewerkers die behandelingen uitvoeren en voorlichting geven. De secretaresses zorgen er voor dat alles gesmeerd loopt en dat de patiënten op tijd de informatie toegestuurd krijgen die ze nodig hebben.

 

De fysiotherapeuten Marlies Knottenbelt, Sabine Plokker, Odette van der Zon en Christianne Keunen zorgen voor de fysiotherapeutische begeleiding van patiënten waaronder te verstaan natuurlijk de bekkenbodem oefeningen, maar ook de PTNS behandelingen en het geven van voorlichting over het gebruik van de bekkenbodemspieren en plasgewoontes. De continentie verpleegkundigen, de dames Janny de Jonge, Caroline Sonneveld en Wendy Slagmoolen staan de patiënten met praktische tips ter zijde onder andere waar het incontinentie materiaal betreft.

 

 

 

 

 

 

Het Haga BekkenBodemCentrum is bedoeld voor vrouwen met bekkenbodemproblemen. Deze klachten kunnen heel verschillend zijn. Uiteraard gaat het over incontinentie klachten en klachten van een verzakking, maar ook een overactieve blaas of pijn kunnen aanleiding zijn. Eigenlijk zien we dat veel vrouwen in de overgang in meer of mindere mate klachten hebben van de bekkenbodem. Een deel van deze klachten zijn te verklaren door een combinatie van twee factoren: een doorgemaakte vaginale bevalling en het bereiken van de overgang.

 

De oorzaak voor de klachten ligt vaak vele jaren terug in het krijgen van kinderen. Tijdens de bevalling ontstaat er schade aan de vaginawanden en de bekkenbodemspieren, aanvankelijk geeft dit nauwelijks of geen klachten. Soms zien we bij relatief jonge vrouwen, vrij kort na de bevalling klachten ontstaan van incontinentie, verzakkingsklachten of andere klachten zoals een verminderde libido of gewoon minder gevoel tijdens het vrijen. Deze klachten gaan meestal snel over. Zeker wanneer een vrouw borstvoeding geeft zullen de klachten na het stoppen van de borstvoeding verbeteren. Als je borstvoeding geeft werken de eierstokken niet normaal waardoor er relatief weinig oestrogeen in het lichaam aanwezig zijn, dit normaliseert na het stoppen van de borstvoeding als de menstruele cyclus weer op gang is.


 

De medisch specialisten in het bekkenbodemcentrum

In het BekkenBodemCentrum zijn medisch specialisten werkzaam die de volgende bekkenproblemen behandelen:

 

Aandoeningen bij vrouwelijke patiënten

-          ongewild urineverlies, zowel inspannings  als aandrangs gerelateerd

-          klachten bij plassen : te vaak, te weinig, moeilijk, in verschillende keren, sproei, etc.

-          pijnklachten bij plassen of ter hoogte van de blaas

-          verzakking

 

Onderzoeken die mogelijk worden uitgevoerd 

-          uit -en inwendig vaginaal onderzoek

-          bacteriologisch onderzoek urine

-          capaciteitsonderzoek blaas plus residubepaling

-          zelden: cystoscopie, echo van de blaas, urodynamisch onderzoek

-          fysiotherapeutisch onderzoek (zie ook bekkenfysiotherapie)

 

Behandelingen die kunnen worden ingezet 

-          bij inspanningsincontinentie:     

            -    bekkenfysiotherapie

-          vaginale tampon

-          TVT-operaties (anti inspanningsincontinentie bandje dat geplaatst wordt onder de plasbuis)

-          bulkamid injectie rond plasbuis (ondersteunend materiaal)

-          bij aandrangsincontinentie:       

            -    bekkenfysiotherapie

            -    medicamenteuze behandeling

-          PTNS (elektrostimulatie van zenuw in onderbeen om blaas rustiger te krijgen)

-          BOTOX injecties in de blaas (om blaas rustiger te krijgen)

-          bij pijnsyndromen:                      

            -   verdovende gels of injecties op pijn plaatsen

            -   psychotherapeutische behandeling

-          bij verzakking:

            -   ring/pessaria

            -   verzakkingsoperaties

 

Veel behandelingen worden begeleid door de continentie verpleegkundigen, die aanvullende informatie en adviezen geven over continentiemateriaal, toilethouding en toiletgewoonten.

                                                              

Zie voor verdere informatie over het bekkenbodemcentrum ook de site van het HagaZiekenhuis :  

http://www.hagaziekenhuis.nl/a-tm-z/specialismen/bekkenbodemcentrum.aspx

  

Haga BekkenBodemCentrum Tel : 070-210.67.87

 

Afdrukken

Zoeken

Inloggen voor specialisten

Wanneer ben ik uitgerekend?

Selecteer de eerste dag van je laatste menstruatie.

U bent nu zwanger

U bent uitgerekend op

Wat is mijn BMI?

Bereken uw BMI (Body Mass Index).

(kg)
(cm)

Uw BMI is