Gyn-Care.nl - Gynaecologie & Verloskunde HagaZiekenhuis, Den Haag

De Fertiliteitskliniek van het HagaZiekenhuis heeft wederom de Freya Pluim ontvangen! Ditmaal voor 2018-2019. Daarmee voldoet het aan de kwaliteitscriteria die Freya, de vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen, heeft opgesteld. Ook de beroepsgroepen ondersteunen dit initiatief en zijn betrokken geweest bij het vaststellen van de kwaliteitscriteria.

 

Met de online applicatie Monitor Fertiliteitszorg op www.freya.nl wordt de fertiliteitszorg in Nederland in kaart gebracht en kunnen patiënten een weloverwogen keuze maken voor het ziekenhuis waar zij behandeld willen worden. Met de introductie van deze Monitor stelt Freya de patiënt in de gelegenheid een bewuste keuze te maken. Tegelijkertijd worden klinieken gestimuleerd de kwaliteit van de geleverde zorg te verbeteren. Zo wordt in 2020 vereist dat het nieuwe must-have criterium 'Psychosociale ondersteuning' protocollair is vastgelegd. "Dit stimuleert ons daar nu al aandacht aan te besteden, wat ten goede komt van voor de zorg van het paar", aldus nieuwe gynaecoloog Annelous Metz.

 

Gynaecoloog Quirine Pieterse is blij met de erkenning: "Een paar met vruchtbaarheidsproblemen kiest in veel gevallen voor de dichtstbijzinde kliniek. Met de komst van de Monitor Fertiliteitszorg kan men nu bewuster kiezen voor de kliniek waar wordt voldaan aan de kwaliteitscriteria, zoals bij ons in het HagaZiekenhuis. De toekenning van de Pluim laat zowel ons fertiliteitsteam als ook onze patiënten zien dat de kwaliteit van zorg binnen het HagaZiekenhuis op orde is". In de Monitor Fertiliteitszorg zijn alle klinieken in Nederland opgenomen die medische zorg bieden aan paren met een vruchtbaarheidsstoornis. Op basis van criteria die men zelf selecteert, wordt de patiënt een lijst geboden met ziekenhuizen waar men terecht kan.

 

Alleen de klinieken die voldoen aan specifieke, door Freya opgestelde kwaliteitscriteria, ontvangen een Pluim. Bezoek de Monitor Fertiliteitszorg via www.freya.nl.

 

Freya pluim 2018

 

Afdrukken

Zoeken

Inloggen voor specialisten

Wanneer ben ik uitgerekend?

Selecteer de eerste dag van je laatste menstruatie.

U bent nu zwanger

U bent uitgerekend op

Wat is mijn BMI?

Bereken uw BMI (Body Mass Index).

(kg)
(cm)

Uw BMI is