Gyn-Care.nl - Gynaecologie & Verloskunde HagaZiekenhuis, Den Haag

Informatie voor patiënten die Esmya (Ulipristal) gebruiken

 

Esmya (ulipristal) is een middel dat gebruikt wordt voor de behandeling van matige tot ernstige symptomen bij vleesbomen. Het medicijn wordt momenteel onderzocht, omdat bij vrouwen die het gebruikten ernstige leverproblemen zijn geconstateerd.

 

Het Europese Geneesmiddelenbewakingscomité PRAC is bezig de voordelen en risico's van Esmya te herbeoordelen. Deze herbeoordeling is gestart na een klein aantal meldingen van ernstige leverbeschadiging, waaronder acuut leverfalen dat tot een levertransplantatie leidde, bij gebruik van Esmya.

Gebruikt u Esmya of heeft u het gebruikt? Dan zijn hieronder de nieuwe afspraken over het gebruik van Esmya, zolang het onderzoek naar Esmya loopt.

 

In afwachting van het onderzoek is het volgende advies uitgebracht:

 

1. Vrouwen die in het verleden Esmya hebben gebruikt hoeven niet getest te worden

2. Vrouwen die Esmya willen gaan gebruiken (maar het op dit moment niet gebruiken) moeten geen nieuwe kuur starten

3. Vrouwen die op dit moment Esmya gebruiken, kunnen het medicijn blijven gebruiken tot de kuur is afgelopen. Bij deze groep geldt het aanvullende advies:

    a. test elke maand de leverfuncties tot 1 maand na beëindiging van de kuur

    b. vraag patiënten of ze klachten hebben van het medicijn

 

 

Hoe gaat het nu verder?

 

U heeft deze brief gekregen omdat u waarschijnlijk op dit moment Esmya gebruikt. U hoeft hier dus niet mee te stoppen. Wel willen we weten of u klachten ervaart van dit medicijn en of de leverwaarden in het bloed goed zijn. Daarom vragen we u het volgende:

 

--> Neem contact op met de polikliniek gynaecologie dat u bloed dient te prikken vanwege Esmya gebruik (telefoonnummer 070-2102002)

--> Vraag ook om een belafspraak met uw behandelend gynaecoloog om de uitslag van het bloedonderzoek te bespreken

--> Vul bijgevoegde vragenlijst in met betrekking tot uw klachten en bespreek dat telefonisch met uw arts als u de uitslagen bespreekt

 

Uw gynaecoloog zal met u bepalen hoe vaak er nog bloed onderzoek zal moeten plaatsvinden (in principe maandelijks, tot 1 maand na beëindigen van de kuur).

 

Wij begrijpen dat dit vervelende informatie is die u hierbij ontvangt. Toch is er geen reden tot paniek. Bovenstaande maatregelen zijn voor de zekerheid genomen.

 

U kunt meer informatie vinden op onderstaande site: https://www.cbg-meb.nl/actueel/nieuws/2018/02/12/regelmatig-leveronderzoek-nodig-bij-vrouwen-die-esmya-gebruiken

 

 

 

 

Esmya 2Esmya

 

Afdrukken

Zoeken

Inloggen voor specialisten

Wanneer ben ik uitgerekend?

Selecteer de eerste dag van je laatste menstruatie.

U bent nu zwanger

U bent uitgerekend op

Wat is mijn BMI?

Bereken uw BMI (Body Mass Index).

(kg)
(cm)

Uw BMI is