Gyn-Care.nl - Gynaecologie & Verloskunde HagaZiekenhuis, Den Haag

5 Mei de dag van de verloskundige

 

Wij Vroedvrouwen van het HagaZiekenhuis stellen ons graag aan u voor.

 

 VK 2016

 

 

V.l.n.r  Helydia Kenswiel, Maaike van Rijn, Corine  Lauwers – Roeleveld,  Leonie Merkerlbach, Nina Meyer –van Dijk, Aafke Bruisma, Frouwke Everts, Caroline Wallard, Matine Boerma, Maaike hendriks, Meike Timmer

(niet op de foto Didi-Moya-Maas, Erika Thijsse)

 

Op dit moment werken we met 13 verloskundigen, 11 op de afdeling gynaecologie en verloskunde in Haga Juliana Geboortecentrum ( J2.2) en twee werkzaam als echoscopischisten op de polikliniek. We zijn medeverantwoordelijk voor de zorg aan de zwangere, barende en kraamvrouw. We werken in tandemfunctie samen met de arts assistenten verloskunde en gynaecologie of tropenartsen i.o. (TAIO) en huisarts in opleiding (HAIO). Verder is er altijd een gynaecoloog, kinderarts, anesthesist en operatieteam in huis. Er is 24 uur per dag, 7 dagen per week een verloskundige aanwezig om zorg te verlenen.

Het  doel van onze zeer gemotiveerde en innovatieve groep verloskundigen is de fysiologie bewaken in een medische setting. We zetten ons in voor de autonomie van de zwangere, we slaan een brug tussen de eerste- en tweedelijns geboortezorg, we nemen deel aan de organisatie van de afdeling verloskunde en we hebben een sturende rol in begeleiden van verloskundige studenten maar ook TAO en HAIO. Tevens streven we naar een goede samenwerking met de verschillende disciplines waarin de zwangere met haar ongeboren kind centraal staat. We er altijd naar om de kwaliteit van de zorg hoog te houden of zelfs te verbeteren.

 

De internationale dag van de verloskundige betekent voor ons stilstaan bij de verloskundige ontwikkelingen die afgelopen jaar hebben plaats gevonden, maar ook uitdagingen die voor ons liggen. Natuurlijk is het ook een moment van erkenning voor onze inzet in het Haga Ziekenhuis ook fijn en waarderen wij zeer.

Onze groep verloskundigen heeft gezamenlijk een heel mensenleven ervaring in de eerstelijns geboortezorg. Die ervaring wordt nu dagelijks gebruikt op de werkvloer van ons ziekenhuis. Tevens is het Haga Ziekenhuis het enige ziekenhuis in de Haagse regio waar er 24/7 verloskundigen op de verloskamers aanwezig zijn. Iets om trots op te zijn!

Naar onze mening leidt de combinatie van A(N)IOS’en, gynaecologen en vroedvrouwen tot een succesvolle kruisbestuiving! Daarom kijken wij uit komend jaar weer vele “haga” – nezen te mogen verwelkomen!

 

 

Afdrukken

Zoeken

Inloggen voor specialisten

Wanneer ben ik uitgerekend?

Selecteer de eerste dag van je laatste menstruatie.

U bent nu zwanger

U bent uitgerekend op

Wat is mijn BMI?

Bereken uw BMI (Body Mass Index).

(kg)
(cm)

Uw BMI is